Besök från producenten Undugu och COFTA

Etikett:

Bild: Fred Masinde med Bertil Högberg och Sabina Göransson på Globalen i Uppsala.

Under två dagar i februari var Fred Masinde från den kenyanska producentorganisationen Undugu i Sverige. Han besökte butiker i Stockholm och Uppsala för att berätta om sitt arbete och för att skapa sig en bild av vilka produkter som går hem hos svenska kunder. Fred träffade också importörer och besökte Fair Trade Återförsäljarnas kansli i Göteborg. Här berättade han historien om Undugu och diskuterade utmaningar och möjligheter med Fair Trade.

Undugu, som betyder brödraskap eller solidaritet på swahili, arbetar för att ge hantverkare i Kenya möjlighet till långsiktig försörjning. Organisationen startade redan 1973 med syftet att rehabilitera gatubarn i Nairobis slumområden. För att kunna hjälpa barnen frågade man sig vilka orsaker som låg bakom att de levde på gatorna och kom fram till att föräldrarna behövde stöd för att kunna skapa goda hem åt sina barn. För att kunna göra det behövde de en marknad för sina varor och med den insikten skapades Undugu Fair Trade.

Idag är organisationens största mål att hjälpa de fattiga producenterna mot mellanhänder som tar en mycket stor del av vinsten från varorna. Fred berättar om hur de söker upp tillverkarna när de är i som störst behov av att sälja, pressar priserna och skapar osund konkurrens mellan de fattiga hantverkarna. Ibland sänker de priserna så mycket att de inte ens täcker produktionskostnaderna.

– Det är vanligt att man kommer till producenterna då barnens skolavgifter ska betalas och utnyttjar att många då är desperata efter pengar. Vårt mål är att eliminera dessa mellanhänder och hjälpa producenterna att få en starkare förhandlingssituation, säger Fred.

Han berättar vidare om vilken skillnad den rättvisa handeln gör för de Kenyanska producenterna och deras familjer. En del hantverkare har han själv följt i sitt arbete under 20 års tid och sett hur de har utvecklats genom Fair Trade. Från att ha varit helt marginaliserade på grund av sin fattigdom har de höjt sin levnadsstandard, kunnat bygga bättre hem och fått ta del i beslutsfattandet i sina byar. De har också fått möjlighet att ge sina barn utbildning, ibland ända upp till universitetsnivå, vilket tidigare hade varit en omöjlighet.

– Gapet mellan fattiga och rika i världen ökar för varje dag och fattiga människor behöver mer och mer stöd. Vi lämnar ingen utanför. Det är det viktigaste med Fair Trade, menar han.

Fred är även ansvarig för Afrikas regionala organisation i WFTO, Cooperation for Fair Trade in Afrika (COFTA). Hans resa till Sverige gjordes i samband med att den globala WFTO- styrelsen höll möte i Holland. Fred beskriver WFTO som ”Fair Trades hjärta” och berättar att man nu står inför utmaningen att stärka de olika delarna av rättvis handel inom ramen för organisationen. Det innebär bland annat att COFTA kommer att byta namn till WFTO- Afrika.

– Hela syftet med WFTO är att mana till handling. Vi ska påverka regeringar och storföretag för att minska gapet mellan fattiga och rika. För att göra detta måste vi positionera oss globalt och tala med en enda stark röst, säger han.

Fred fortsätter med att uttala kritik mot många hjälporganisationer i Kenya som han menar har kommit och gått genom åren utan att skapa hållbarhet i sitt hjälparbete.

– Många NGO:s väcker hopp för att sedan försvinna. Förhoppningarna grusas och folket faller tillbaka i fattigdom. Det viktigaste med Fair Trade är att man istället skapar långsiktiga och hållbara relationer med producenterna, menar han.

Den rättvisa handeln går mycket längre än att ”bara” köpa varor till rättvisa priser. Undugu utbildar samtidigt sina producenter i affärskunskap, produktutveckling och design för att stärka deras kompetens och öka deras oberoende. Producenterna sprider sedan kunskaperna vidare så att fler kan ta del av möjligheterna med Fair Trade och förändra sina liv.

– Fair Trade is Beyond Buying, som Fred själv utrycker det.

Läs mer om Undugu här: www.undugufairtrade.co.ke