Stöd vårt arbete

Det här vill vi göra!

Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är en ideell rikstäckande förening som har verkat i Sverige sedan 1986. Vi arbetar för att sprida information och kunskap om Fair Trade i Sverige. Vårt mål är att skapa en medvetenhet och ett intresse hos konsumenter för produktionsprocessen av varor som tillverkas i Afrika, Asien och Sydamerika.

Vårt mål är att skapa långsiktigt hållbara handelsrelationer mellan Nord och Syd genom Fair Trade. Det inkluderar bland annat att producenter i Syd ska få betalt för sitt arbete, ha en dräglig arbetsmiljö samt att arbetet ska vara fritt från barnarbete och värna om miljön. För mer information om kriterierna för Fair Trade klicka här.

Stöd vårt arbete!

Var med och stöd vårt arbete och bidra till att ännu fler konsumenter i Sverige upptäcker hur just de genom sina dagliga inköp av mat, kläder, presenter, inredning och mycket mera kan bidra till att minska fattigdomen, uppfylla FN:s millenniemål och skapa en bättre framtid för människor i fattiga länder. Arbetet bedrivs till största delen genom en ideellt arbetande styrelse samt ett kansli. Vi behöver ditt stöd!

Det finns flera sätt att bidra till vår verksamhet. Oavsett hur du vill stödja vårt arbete vill vi visa vår tacksamhet med en gåva. Var därför noga med att meddela adress eller andra kontaktuppgifter vid insättningen för att vi ska kunna skicka vår gåva till er. Det går också bra att maila era kontaktuppgifter till oss på info(at)fairtradeorg.se

Engångsstöd

Sätt in en valfri summa, dock minst 50 kronor. Insättning görs på vårt bankgiro 5236-1854.

Bli en Fair Trade Friend!

Stöd organisationens arbete genom att teckna stödmedlemskapet Fair Trade Friend. Detta medlemskap ger flera förmåner. Man får regelbundet vårt medlemsbrev. Man får inbjudan att delta i våra regionala och nationella seminarier och möten. Man får också vara med på vårt årsmöte som observatör. Vi publicerar också gärna ditt eller organisationens namn på vår hemsida som en Fair Trade Friend. Dessutom får man köpa vårt informationsmaterial till medlemspris. Sammantaget innebär detta stödmedlemskap att man stödjer organisationens arbete samtidigt som man bekvämt och enkelt får mer information om och insyn i rättvis handelsrörelsen. Fair Trade Friend är ett stödmedlemskap som kostar 500 kronor per år. Insättning görs på vårt bankgiro 5236-1854. Markera insättningen med namn och "Fair Trade Friend".

Stort tack för ditt stöd!